Business

Mối quan tâm lớn cả đời của mình, là marketing. Nhưng thực chất, marketing muốn hiệu quả, thực tế, cần đặt trong bối cảnh của môi trường kinh doanh. Và khi làm marketing đủ lâu, mình hiểu rằng, chỉ đơn thuần kỹ năng chuyên môn, việc cập nhật các xu thế, các mối quan hệ in-house hay với agencies là không đủ, mình cần hiểu nhiều hơn về môi trường kinh doanh, các kỹ năng quản trị và hiểu thực sự, thị trường ngoài kia cần gì.

Và như bạn đã biết, chúng ta luôn có nhu cầu biết nhiều hơn, hoàn thiện nhiều hơn và cảm thấy viên mãn hơn. Việc khám phá về kinh doanh cũng cho mình những cảm xúc này. Quay trở lại, nó giúp mình làm marketing tốt hơn và sống hạnh phúc hơn. Những bài viết về kinh doanh, quản trị cũng được ra đời từ đó…

Mời bạn tham khảo mục Business với các bài phân tích, chia sẻ của mình ở dưới!

Và hy vọng có thể giúp bạn, trong hành trình kinh doanh nhiều thử thách nhưng cũng đầy cảm hứng.

Love,

Linh Đàm