Tương lai của lãnh đạo: Sự tử tế

Trong hành trình đi làm nhiều năm, tôi đã gặp không ít người thành công, xuất sắc. Nhưng những người được ủng hộ và ngưỡng mộ nhất, khi lặng lẽ quan sát cách họ tạo dựng sự nghiệp, tôi nhận ra bên cạnh tài năng, họ đều sở hữu chung một phẩm chất: Sự tử […]

Làm thế nào để có thỏa mãn nghề nghiệp?

Không hài lòng trong công việc? Dưới đây là một số cách thực tế để thúc đẩy sự thỏa mãn trong nghề nghiệp. Bạn có thấy mình sợ hãi khi bắt đầu tuần làm việc không? Hoặc mong muốn ngày làm việc đi? Bạn không còn nhiệt tình với công việc của mình? Bạn có […]