[WM EP 30] Khách hàng, muốn gì?

Chào mừng bạn đã quay trở lại với “What Matters” cùng những câu chuyện mà Linh luôn hy vọng, matters! Ta có thể có rất nhiều kế hoạch phức tạp và chi tiết và việc: Bắt đầu làm kinh doanh hay marketing thế nào. Nhưng đôi khi, tại những bản kế hoạch tưởng phức tạp […]