Life

Cuộc sống, đối với mình, là một chuyến thám hiểm kỳ thú. Ở đó, tất cả mọi trải nghiệm, dù hạnh phúc, hay không, dù nhộn nhịp, hay không, đều có giá trị của riêng nó, và tất cả điều đó là “chất liệu” hình thành nên mỗi con người.

Đặc biệt với một người viết và làm nghề MKT chuyên nghiệp như mình, để có thể làm nghề đúng nghĩa, vốn sống càng dày, càng đa dạng và cởi mở, là điều giờ đây đã trở nên thiết yếu.

Mình thích nói chuyện và lắng nghe những cá nhân “không bình thường”, có “màu sắc” và “đặc trưng” riêng và tất nhiên, thích chia sẻ về những tìm hiểu của mình về cuộc sống.

Mời bạn tham khảo tiếp những khám phá của mình trong mục “Life” với các bài viết lưu trữ phía dưới, nhé!

Love,

Linh Đàm