Nơi Marketing kết thúc, Branding bắt đầu

Okay, giờ bạn đã có một doanh nghiệp và bạn đã sẵn sàng để thúc đẩy các nỗ lực xây dựng thương hiệu của mình trên môi trường trực tuyến. Câu hỏi đầu tiên bạn có thể có trong đầu là: “Tôi bắt đầu với việc xây dựng thương hiệu như thế nào đây?” Khi […]

Khi nào bạn cần branding và khi nào cần marketing?

“Thương hiệu- Brand” là một trong những từ bị lạm dụng quá mức hoặc hoàn toàn bị hiểu lầm nhiều nhất. Trong cả hai trường hợp, nó sẽ không mang lại cho bạn bất kỳ lợi ích nào chừng nào bạn biết nó là gì, tại sao bạn cần nó và cách sử dụng nó […]