Contact

Quý đối tác/bạn đọc/học viên MKT có nhu cầu liên hệ:

  1. Tư vấn Marketing tổ chức/cá nhân: Kế hoạch Marketing tổng thể; Kế hoạch IMC; Kế hoạch MKT thương hiệu; Kế hoạch MKT sản phẩm…. (Theo giờ/ dự án).
  2. Coaching 1:1/ nhóm: Đào tạo nền tảng MKT căn bản; Nền tảng thương hiệu căn bản: Tư duy làm nghề MKT; Sản xuất và phân phối nội dung; Kỹ năng nghề nghiệp… (Theo giờ, dự án).
  3. Bản quyền nội dung: Bài viết; Báo chí; Xuất bản sách; Chiến lược nội dung… đặc biệt trong ba mảng: Kinh doanh (Marketing), Nghệ thuật (Ẩm thực) và Cuộc sống.
  4. Hợp tác, trao đổi khác

Xin vui lòng liên hệ qua email phía dưới hoặc inbox LinkedIn.

  • info@linhdam.co
  • emily.damtn@gmail.com

Cảm ơn bạn đã yêu mến.

Love,

Linh Đàm