Contact

Quý đối tác/bạn đọc/học viên MKT có nhu cầu liên hệ về bản quyền, cố vấn MKT, hợp tác, trao đổi, nhận coaching 1:1 xin vui lòng gửi tới địa chỉ email: info@linhdam.co hoặc emily.damtn@gmail.com.

Lưu ý, do thời lượng hạn chế vì vậy Linh sẽ chỉ phản hồi lại quý đối tác/bạn đọc/học viên MKT với các liên hệ phù hợp.

Cảm ơn mọi người đã thông cảm.

Love,

Linh Đàm